WHAT WE DO ?

We are engaged in the creation of architectural objects, interiors and industrial design. A big impact on our approach to design affect a graphic design or a photography. We approach topics in an unconventional ways – regardless the scale or a given budget.

 

CO ROBIMY?

Zajmujemy się kreacją przestrzeni w postaci obiektów architektury, wnętrz i form użytkowych. Duży wpływ na sposób naszego projektowania ma grafika i fotografia. Do każdego z tematów podchodzimy nieszablonowo, bez względu na skalę czy zadany budżet.

1
1

 AND EVEN MORE…
go to our blog >

SUSTAINABILITY:

Sustainable design jest dla nas ważnym nurtem w filozofii tworzenia, dlatego też stał się dla nas jedą z t(h)ez podczas projektowania w każdej skali. Nasi projektanci cały czas podnoszą swoje kwalifikacje uczestnicząc w konferencjach i szkoleniach tyczących się tematyki zrównoważonego rozwoju. Dlatego też służymy pomocą przy konsultacjach, certyfikacjach, a także szkoleniach opiewających idee zrównoważonego rozwoju oraz technologii i materiałów energooszczędnych.

SUSTAINABILITY:

Sustainable design is for us an important trend in the philosophy of creation, therefore it became our  thesis in the design process of any scale. Our designers are constantly improving their skills by participating in conferences and trainings related to the subject of sustainable development. Therefore, we are ready to consult and assist with certifications and trainings amounting concepts of sustainability and energy-saving technologies and materials.