Typ projektu: koncepcyjny, wykonawczy
Powierzchnia: 65m2
Lokalizacja: Sosnowiec, Niwka
Zespół: Bartłomiej Zabój / Ludwik Kaizerbrecht
Współpraca: Weronika Juszczyk
Data: 2009r.