PROJEKT WYSPY SPRZEDAŻOWEJ

Lokalizacja: Toruń/Wrocław, Polska
Autor: Bartłomiej Zabój, Ludwik Kaizerbrecht
Współpraca realizacyjna: JANG
Powierzchnia: 9,6m2
Projekt: 2016

SALES BOOTH DESIGN

Location: Torun/Wroclaw, Poland
Design: Bartłomiej Zaboj, Ludwik Kaizerbrecht
Cooperation: JANG
Area: 9,6 sqm
Design: 2016