T(h)eza: Zaprojektować przestrzeń powiązaną estetycznie z pozostałymi sklepami sieci Frivol, nadając jednocześnie unikalny charakter wnętrzu. Wykreować formę subtelną w odbiorze, nie przytłaczającą swoją skalą.

Projektowany sklep Frivole Prestige zlokalizowany jest w nowo otwartym wieżowcu Sky Tower, położonym w centrum Wrocławia. Projekt jest flagowym salonem sieci perfumerii Frivol, która zajmuje się głównie sprzedażą outletową. Zasadą wystroju sieci sklepów Frivol jest monochromatyczna kolorystyka, uzupełniona o kolor przewodni oraz struktury bazujące na wielokątach. Wytycznymi stały się więc bazowe założenia estetyczne sieci – poszerzone o wprowadzenie faktury szczotkowanego złota w charakterze koloru wiodącego, a także kontynuacja idei wielokątnej struktury.

Ze względu na dostępność wzrokową wnętrze zostało podzielone na strefę czarną – niską zlokalizowaną wzdłuż pasażu oraz białą – wysoką, znajdująca się w głębi przestrzeni sklepu. Strefy te odpowiadają rodzajowi prezentowanego asortymentu oraz typowi prowadzonej sprzedaży. Motywem przewodnim perfumerii  jest widoczna w całym wnętrzu wielokątna, złota struktura. Bryła jest dwu strona – od zewnątrz złota, od środka biała. Jej wnętrze kryje pomieszczenia salonu kosmetycznego ( manicure, masaż ) oraz pomieszczenia zaplecza. W części kosmetycznej struktura jest samonośną trójwymiarową konstrukcja, mocowaną jedynie do posadzki i ściany. Dzięki parametrycznej perforacji poszycie staje się pół transparentne – jedynie częściowo przepuszczając wzrok do wnętrza bryły.

Przestrzeń sali sprzedaży podzielona jest na strefy zakładające mnogość aranżacji. Miejsca ważne, takie jak lady kasowe, strefy makijażu czy strefy tematyczne podkreślono wiszącymi bądź wpuszczonymi złotymi kasetonami świetlnymi. Wyrywająca się spoza standardów stylistyka sklepu daje klientom możliwość ucieczki do barwnego, ale ustronnego świata form i zapachów. Złota bryła okazała się być elementem charakterystycznym nie tylko dla projektowanego wnętrza ale i dla przestrzeni całego centrum Sky Tower.

Powierzchnia: 240m2
Lokalizacja: Sky Tower, Wrocław
Zespół: Bartłomiej Zabój / Ludwik Kaizerbrecht
Data: 2011-2012r.

Frivole Prestige Fragrances is located in the center of the Wrocław, in the recently opened skyscraper  -Sky Tower. The project is a flagship salon of the Frivol perfumery network, which is based mainly on outlet sales. The decor stores Frivol network consists of white – black color scheme, complemented by the leading color and structure of the inspired by polygons. Therefore it becomes that the guideline for the interior is to use mono color and to develop polygonal structures. The new leading tone got the color structure of brushed gold. Due to the visual availability, the interior is divided into two zones: white – high, located in the depths, and black- low located along the passage. Zones are compatible with the product range and type of sales. The theme of the perfume is a gold polygonal structure – apparent throughout the whole interior.

The block is two-sided – golden from the outside;  white from the inside. The interior of the shell hides a beauty salon (manicure, massage, waiting room) and back office. At the cosmetic structure part, is a self-supporting three-dimensional structure attached only to the floor and partly to the wall. Due to a parametric perforation, the coating becomes semi-transparent  – partly passing sight into the interior of the structure. The sales floor space is divided into zones assuming flexibility of arrangements. Important places- cash counters, makeup area, thematic zones are highlighted by hanging / admitted coffers filled with gold material.

Despite the scale of the shop and the building in which it is located, the resulting space is characterized by moodiness, giving the opportunity to get away from everyday life. The golden structure turned out to be sufficiently distinctive to become characteristic not only of the designed interior but for the whole of Sky Tower center.

Area: 240sqm
Localization: SkyTower, Wroclaw
Team: Bartlomiej Zaboj / Ludwik Kaizerbrecht
Date: 2011-2012

CONCEPT STAGE

CONSTRUCTION STAGE

this stage takes a lot of effort
from our contractors and executives
but the final effect surpass even our expectations

- THEZA

Ten etap pochłonął dużo poświęceń
ze strony wykonawców i producentów,
nie mniej jednak finalny efekt przerósł nawet i nasze oczekiwania

- THEZA

PUBLISHED IN :