„In this situation , architecture itself must operate on the basics of logics that are no longer confined , to the traditional functional typologies or to simple exercises of formal manipulation of the material for a manifestly iconic purpose ; what is needed is a logic that responds to the processes and conditions that obtain where it is to be inserted ”
Vincente Guallart – Geologics

“Geomorphosis of ice -regeneration of natural space leading to the formation of structures using geometry based on the topography of the place.”

The Arctic Circle, north of Norway. An almost ghost town Vardo with a population of 2,200 people. The landscape shaped by water and wind. On the other hand the uniqueness of flora and fauna, vast deposits of oil and high energy water – the attributes of the Barents Sea. The project involves the formation proccess divided to various stages.
The first is to create a grid tailored to the site’s topography (modified rectangular grid obtained from simulating the resonance of the sea waves from the rocky shores). Finally the procces ends with the new strategy for Vardo – reusage of the harbour and the creation of new structures ( leading to further city developement).
The project on generating energy from water and responding to the citizens needs (questionnaire by Facebook).

„Geomorfoza lodu-  regeneracja naturalnej przestrzeni prowadząca do powstania struktur przy zastosowaniu geometrii na bazie topografii miejsca.”

Koło podbiegunowe, terytorium Północnej Norwegii ,Vardo- prawie wymarłe miasto o populacji 2200 osób. Krajobraz ukształtowany przez wodę i wiatr – poszarpane skaliste wybrzeże. Istnieje tylko to co niezbędne, tylko to, co oparło się prawom natury. Minimalizm formy tego miejsca, przesłania jego ogromne bogactwo i różnorodność. Wyjątkowość fauny i flory, olbrzymie złoża ropy naftowej, gazu ziemnego czy wysoka energetyczność wód – to atrybuty Morza Barentsa.

Projekt zakłada podział formowania na poszczególne etapy.
Podstawowym – jest stworzenie siatki projektowej dopasowanej do topografii miejsca. Siatka taka przechowuje informacje zawarte w strukturze linii brzegowej, jednocześnie zachowując strukturę podziału modularnego.
Następnym krokiem jest stworzenie struktur bazujących na geometrii siatki i odpowiadającym zadanym funkcjom. Bryły inspirowane są kształtami, jakie tworzą odrywające się od lodowca góry lodowe.
Kluczowym elementem jest zasilenie tak wielu nowych kubatur – zwłaszcza w okresie dwumiesięcznej nocy polarnej . Wysokie pływy oraz duża siła fal morskich  Morza Barentsa z lądem umożliwia pozyskiwanie energii z siły ruchów wody. Projekt zakłada użycie układów już istniejących ale użycie ich w formie systemu, rozkładając poszczególne podsystemy na podstawie głębokości dna zatoki i portu, oraz rodzaju fal jaki mają wykorzystywać. Szacowana moc zaprojektowanego zestawu powinna zasilić ok. 10 000 gospodarstw domowych.

Location : Vardo , Norway
Site understading : based on European 10 Competition
Design period : 2009-2010
Construction period:
Type : Master Thesis  
Client : Silesian University of Technology , Architecture fac.

Design team: Ludwik Kaizerbrecht 
Renderings: Bartłomiej Zabój
Thesis supervisor : arch. Jan Kubec
Thesis audit : arch. Ryszard Nakonieczny

Special thanks to : Vaar Isalil Jensen and Jørn Jensen

Full version of project is avaiable here :
Geomorphosis_of_Ice Full Book

Unique location

The Arctic Circle, north of Norway. An almost ghost town- Vardo with a population of 2,200 people. The landscape shaped by water and wind.

Unique location

On the other hand the uniqueness of flora and fauna, vast deposits of oil and high energy water - the attributes of the Barents Sea.

Resonance of sea waves analysis

Analysis of site’s topography shore - simulating the resonance of the sea waves from the rocky shores.

Creation of the grid.

Analysis led to creation modified rectangular grid ( obtained from sea waves analysis). The Grid was used as a base for all the structures.

Generating energy from water.

The grid formed by sea waves calculation - is used as a base for all energy generating systems.

Physical Model - urban planning

Physical model of in urban scale explains relation between terrain isobars above and below the water level.

Analysis expositor

Multi layer analysis expositor - explains relation between different types of analysis

Material samples

Unique materials - corresponds with design and location. For example semi-transparent conrete.

Physical model - architecture

Physical model explains the tectonic language of architecture.

Final Presentation

Final thesis presentation, initiated series of lectures with "Geomorphosis of Ice" included as one the Best 2010 Architecture Thesis

PUBLISHED IN :