Projekt wnętrza zrealizowany został w „apartamentowcu z lat 70-tych”, oferującym na tamte czasy wysoki standard wykonania, świetną lokalizację, doskonałe nasłonecznienie czy szereg usług w parterach.

Mieszkania zaprojektowane kompaktowo miały zapewnić ergonomiczne minimum potrzebne do życia w centrum miasta. Z biegiem lat założenia te nie zmieniły swej wypadkowej, kontynuując i jeszcze bardziej podkreślając ergonomiczne minimum, transformując jedynie ideologię w biznes sprzedażowy każdego metra kwadratowego.

Projekt zakłada maksymalizację funkcjonalności na tak małej powierzchni, w założeniu otwartej i przenikającej się przestrzeni, likwidując tym samym karykaturalny podział na „pokoje”.

Autor: arch. Bartłomiej Zabój
Powierzchnia: 36 m²
Projekt: 2015

Interior design was made in an apartment building from the ’70s, which offers at the time a high standard, great location, excellent sun exposure, and the range of services on the ground floor of the building.

Apartments were designed in a compact way, providing the ergonomic minimum, needed to live in the city center. Over the years, those assumptions have not changed their statements, continuing and even highlighting the ergonomics minimum, transforming the ideology into the business sales of each square meter.

The project involves maximizing the functionality of a such small area under the premise of the open and permeating space, thus liquidating the caricature of the 'rooms’ divisions.

Location: Gliwice, Poland
Design: Bartłomiej Zabój
Area: 36 sqm
Design: 2016