Co robimy ?

Tworzymy współczesną architekturę stawiając t(h)ezy, ponosimy odpowiedzialność za ich poprawność i spełnienie.

 

WHAT WE DO ?

We create modern architecture by formulating a thesis, we're taking responsibility for their correctness and fulfillment

1
1

KIM JESTEŚMY

THEZA  jako grupa projektowa powstała w 2007r.,zrzeszając młodych architektów, grafików oraz tych, którzy projektują z pasją.
Od 2015 lat działając na wielu płaszczyznach projektowych oraz zdobywając doświadczenie w wielu renomowanych biurach projektowych, tworzymy zespół profesjonalistów skutecznie realizujących wszelkie zadania projektowe w dziedzinie projektowania architektonicznego.

WHO WE ARE ?

THEZA is a creative design group founded in 2007, which brings together young architects, designers and those who are involved into design with a passion.
Operating at multiple design fields and gaining expierience at many renowed architectural offices, we create the team of proffesionalist that successfully carry out any type of design tasks at the field of architecture design.

Realized Projects / wykonanych projektow

Thousand SQM / Tysiecy m2

Publications / Publikacji

Years of experience / Lat doswiadczenia

TEZA (gr. θέσις thesis, „umieszczenie, rozmieszczenie, złożenie, kompozycja”, od τιθέναι tithenai, „umieścić, położyć, kłaść, postawić”) – zdanie, założenie, twierdzenie języka, które jest zawsze prawdziwe niezależnie od wstawień w nim dokonanych. Tezy wyróżnia się na podstawie reguł dedukcyjnych.

A THESIS statement usually appears near the end of the introductory paragraph of a paper, and it offers a concise solution to the issue being addressed. It states the claim of the argument presented in a paper, and sometimes a brief summary of all explained reasons in the paper. A thesis statement is usually one sentence, though it may occur as more than one