fbpx Skip to main content
 

Co robimy ?

Tworzymy współczesną architekturę stawiając t(h)ezy, ponosimy odpowiedzialność za ich poprawność i spełnienie.

 

WHAT WE DO ?

We create modern architecture by formulating a thesis, we're taking responsibility for their correctness and fulfillment

1
1

THEZA Architekci to studio projektowe oddane misji podnoszenia jakości i wartości każdej projektowanej inwestycji, niezależnie od jej skali czy budżetu. Nasza pasja skierowana jest ku tworzeniu projektów zawierających ponadczasową estetykę, funkcjonalizm oraz racjonalne rozwiązania budowlane.
Łącząc pasję i zaangażowanie wraz z naszym doświadczeniem i wiedzą tworzymy oraz realizujemy wyróżniające się i niepowtarzalne obiekty i wnętrza, wykraczające każdorazowo ponad oczekiwania naszych klientów.
Jesteśmy nie tylko projektantami architektury, ale także partnerami i doradcami Inwestorów na każdym etapie realizacji inwestycji, często pełniąc rolę partnera biznesowego czy też inwestora zastępczego.

THEZA Architects is a design studio dedicated to the mission of enhancing the quality and value of every project, regardless of its scale or budget. Our passion is focused on creating projects that combine timeless aesthetics, functionality, and rational construction solutions. By combining passion and commitment with our experience and knowledge, we create and execute distinctive and unique buildings and interiors that consistently exceed our clients’ expectations.
Despite our main role as architects, we are also partners and advisors to investors at every stage of project implementation, often taking part as a business partner or substitute investor.

TEZA (gr. thesis, „umieszczenie, rozmieszczenie, złożenie, kompozycja”, od tithenai, „umieścić, położyć, kłaść, postawić”) – zdanie, założenie, twierdzenie języka, które jest zawsze prawdziwe niezależnie od wstawień w nim dokonanych. Tezy wyróżnia się na podstawie reguł dedukcyjnych.

A THESIS statement usually appears near the end of the introductory paragraph of a paper, and it offers a concise solution to the issue being addressed. It states the claim of the argument presented in a paper, and sometimes a brief summary of all explained reasons in the paper. A thesis statement is usually one sentence, though it may occur as more than one

DOŚWIADCZENIE PROJEKTOWE:

2020-2024
Siedziba spółek GSP/PSG koncepcja projektowa _Warszawa – GLA 16.500 m2
Centrum Wiedzy Cognitarium koncepcja projektowa _Koszalin PU 6.200 m2

Dom Turysty – koncepcja przebudowy bud. biurowego dla UM Warszawa – PU 8.500 m2
Instytut Pileckiego – koncepcja przebudowy budynku  _Wola, Warszawa – PU 3.400 m2
Projekty kompleksów rekreacyjnych i pensjonatowych _Karkonosze, Izery
Projekty indywidualne domów jednorodzinnych _Polska

2016-19
Budynek biurowo-usługowy _Wrocław – GLA 13.500 m2
Budynek apart-hotelowy _Wrocław –  255 apartamentów – GLA 27.500 m2 
Budynek biurowy  _Warszawa – GLA 7.500 m2
Fit-out powierzchni biurowej _Warszawa – NLA 1.900m2
we współpracy z Kuryłowicz & Associates

2014-15
Kompleks budynków wielofunkcyjnych _Stambuł – 400.000 m2 
Centrum Konferencyjne _Charleroi – 5.900 m2 
Masterplan i projekt bud. użyteczności publicznej _Tirana – 50.000 m2
Projekt nabrzeża miejskiego _Norrtälje – 28.000 m2
Budynek wielofunkcyjny _Biestebroeck Anderlecht, Bruksela – 75.000 m2
we współpracy z Julien De Smedt Architects

2012-13
Rewitalizacja budynku w Muzeum Emigracji _Gdynia – 10.000 m2
Projekt aranżacji archiwum MHK  _Thesaurus Cracoviensis Kraków – 3.500m2

Projekt wystawy stałej Muzeum Emigracji _Gdynia – 3.600 m2
we współpracy z AEFusion

2010-2011
Projekty fit-outów dla najemców wielkopowierzchniowych _Warszawa, Kraków

2007-2010
Projekty wnętrz komercyjnych i prywatnych _Polska

NAGRODY:

2020
III Nagroda SARP za projekt konkursowy Cognitarium – Centrum Wiedzy na Politechnice Koszalińskiej _Koszalin we współpracy autorskiej z INTERURBAN

III Nagroda za projekt konkursowy przebudowy budynku biurowego na cele UM Warszawa _Plac Starynkiewicza, Warszawa we współpracy autorskiej z INTERURBAN

2015
I Nagroda za projekt konkursowy centrum konferencyjnego _Chaleroi,  we współpracy z JDSA

III Nagroda za projekt konkursowy zagospodarowania przestrzennego oraz budynków użyteczności publicznej _Tirana we współpracy z JDSA

2012
I Nagroda za projekt konkursowy wystawy stałej w Muzeum Emigracji _Gdynia, we współpracy z AE Fusion Studio

2010
I Nagroda w konkursie Coulour Designers ‘10 _PPG

2008
I Nagroda w konkursie na koncepcję projektową nowej wieży kościoła pw. Chrystusa Króla w Gliwicach;

2007
I Nagroda SARP za projekt konkursowy zagospodarowania rynku miejskiego _Olsztyn k.Częstochowy, we współpracy z TU

mgr inż. arch. Bartłomiej ZABÓJ

Główny Projektant / Architekt IARP

uprawnienia budowlane nr 32/DSOKK/2018

BIO:
W 2010r. obronił tytuł magistra inżyniera architekta na kierunku Architektury i Planowania Miast na wydziale Architektury i Urbanistyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach.
Jako projektant stawia na praktyczne zastosowanie wiedzy, dlatego już na etapie studiów rozpoczął zdobywanie doświadczenia zawodowego jak i własnej praktyki w skali projektów wnętrz prywatnych i komercyjnych, współtworząc wówczas grupę projektową Theza. Owocem tych starań były zrealizowane projekty i ich publikacje w takich portalach i magazynach jak: ArchDaily, Dezeen, Woskshop, Commercial Display, Forbes, etc.

DOŚWIADCZENIE:
Rozpoczynając praktykę zawodową już od 2007r., współpracował z wieloma uznanymi Śląskimi biurami projektowymi.
Po obronie dyplomu, kontynuował regularną praktykę w biurach projektowych w Warszawie, Krakowie, Brukseli czy Wrocławiu, co pozwoliło mu na rozwój doświaczenia na wszystkich etapach projektowych.
Dzięki pracy przy różnorodnym zakresie i rodzaju funkcji, zdobył wiedzę i doświadczenie pozwalające na profesjonalne i skuteczne realizowanie projektów w każdej skali.
Praktyka w międzynarodowym środowisku pracy, a w szczególności na stanowisku Kierownika Projektów w JDS Architects oraz Kuryłowicz & Associates, przyczyniła się bezpośrednio do wzbogacenia jego języka projektowego jak i umiejętności zarządzania projektem w standardach korporacyjnych i BIM.

Współpracowali z nami:

Ludwik Kaizerbrecht
Krystian Kaizerbrecht
Beata Lisiewska

Karol Sabalczyk
Krzysztof Leśniewski
Anna Parada
Sebastian Grochowski
Łukasz Piankowski
Weronika Juszczyk
Natalia Olszewska

PUBLIKACJE: