Co robimy ?

Tworzymy współczesną architekturę stawiając t(h)ezy, ponosimy odpowiedzialność za ich poprawność i spełnienie.

 

WHAT WE DO ?

We create modern architecture by formulating a thesis, we're taking responsibility for their correctness and fulfillment

1
1

THEZA jako grupa projektowa powstała w 2007 r., zrzeszając młodych architektów, grafików oraz tych, którzy projektują z pasją.

Działając od lat na wielu płaszczyznach projektowych oraz zdobywając kluczowe doświadczenie w renomowanych polskich i zagranicznych biurach architektonicznych, od 2015r. jako THEZA Architekci tworzymy zespół profesjonalistów skutecznie realizujących wszelkie zadania projektowe w dziedzinie projektowania architektonicznego i wnętrz w każdej skali.
Ponad usługi projektowe wspieramy Inwestorów naszym doświadczeniem na wszystkich fazach Inwestycji.

THEZA as a creative design group was founded in 2007, bringing together young architects, designers, and those who design with a passion.
Operating in multiple design fields and gaining key experience at renowned local and foreign architectural offices, since 2015 as THEZA Architects create a team of professionals who successfully carry out any type of design task in the field of architecture and interior design.
We support Investors with our experience in all stages of the Investment, in addition to design services.

TEZA (gr. θέσις thesis, „umieszczenie, rozmieszczenie, złożenie, kompozycja”, od τιθέναι tithenai, „umieścić, położyć, kłaść, postawić”) – zdanie, założenie, twierdzenie języka, które jest zawsze prawdziwe niezależnie od wstawień w nim dokonanych. Tezy wyróżnia się na podstawie reguł dedukcyjnych.

A THESIS statement usually appears near the end of the introductory paragraph of a paper, and it offers a concise solution to the issue being addressed. It states the claim of the argument presented in a paper, and sometimes a brief summary of all explained reasons in the paper. A thesis statement is usually one sentence, though it may occur as more than one

DOŚWIADCZENIE PROJEKTOWE:

2020
Koncepcja budynku siedziby spółek GSP/PSG _Warszawa – GLA 16.500 m2
Dom Turysty – koncepcja przebudowy bud. biurowego dla UM Warszawa – PU 8.500 m2

2016-19
Budynek biurowo-usługowy _Wrocław – GLA 13.500 m2
Budynek apart-hotelowy _Wrocław –  255 apartamentów – GLA 27.500 m2 
Budynek biurowy  _Warszawa – GLA 7.500 m2
Fit-out powierzchni biurowej _Warszawa – NLA 1900m2
we współpracy z K&A

2014-15
Kompleks budynków wielofunkcyjnych _Stambuł – 400.000 m2 
Centrum Konferencyjne _Charleroi – 5.900 m2 
Masterplan i projekt bud. użyteczności publicznej _Tirana – 50.000 m2
Projekt nabrzeża miejskiego _Norrtälje – 28.000 m2
Budynek wielofunkcyjny _Biestebroeck Anderlecht, Bruksela – 75.000 m2
we współpracy z JDSA

2012-13
Rewitalizacja budynku w Muzeum Emigracji _Gdynia – 10.000 m2
Projekt aranżacji archiwum MHK  _Thesaurus Cracoviensis Kraków – 3.500m2

Projekt wystawy stałej Muzeum Emigracji _Gdynia – 3.600 m2
we współpracy z AEFusion

2010-2011
Projekty fit-outów dla najemców wielkopowierzchniowych _Warszawa, Kraków

NAGRODY:

2020
III Nagroda SARP za projekt konkursowy Cognitarium – Centrum Wiedzy na Politechnice Koszalińskiej _Koszalin we współpracy autorskiej z INTERURBAN

III Nagroda SARP za projekt konkursowy przebudowy budynku biurowego na cele UM Warszawa _Plac Starynkiewicza, Warszawa we współpracy autorskiej z INTERURBAN

2015
I Nagroda za projekt konkursowy centrum konferencyjnego _Chaleroi,  we współpracy z JDSA

III Nagroda za projekt konkursowy zagospodarowania przestrzennego oraz budynków użyteczności publicznej _Tirana we współpracy z JDSA

2012
I Nagroda za projekt konkursowy wystawy stałej w Muzeum Emigracji _Gdynia, we współpracy z AE Fusion Studio

2010
I Nagroda w konkursie Coulour Designers ‘10 _PPG

2008
I Nagroda w konkursie na koncepcję projektową nowej wieży kościoła pw. Chrystusa Króla w Gliwicach;

2007
I Nagroda SARP za projekt konkursowy zagospodarowania rynku miejskiego _Olsztyn k.Częstochowy, we współpracy z TU

mgr inż. arch. Bartłomiej ZABÓJ

Główny Projektant / Architekt IARP

uprawnienia budowlane nr 32/DSOKK/2018

BIO:
W 2010r. obronił tytuł magistra inżyniera architekta na kierunku Architektury i Planowania Miast na wydziale Architektury i Urbanistyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach.
Jako projektant stawia na praktyczne zastosowanie wiedzy, dlatego już na etapie studiów rozpoczął zdobywanie doświadczenia zawodowego jak i własnej praktyki w skali projektów wnętrz prywatnych i komercyjnych, współtworząc wówczas grupę projektową Theza. Owocem tych starań były zrealizowane projekty i ich publikacje w takich portalach i magazynach jak: ArchDaily, Dezeen, Woskshop, Commercial Display, Forbes, etc.

DOŚWIADCZENIE:
Rozpoczynając praktykę zawodową już od 2007r., współpracował z wieloma uznanymi Śląskimi biurami projektowymi.
Po obronie dyplomu, kontynuował regularną praktykę w biurach projektowych w Warszawie, Krakowie, Brukseli czy Wrocławiu, co pozwoliło mu na rozwój doświaczenia na wszystkich etapach projektowych.
Dzięki pracy przy różnorodnym zakresie i rodzaju funkcji, zdobył wiedzę i doświadczenie pozwalające na profesjonalne i skuteczne realizowanie projektów w każdej skali.
Praktyka w międzynarodowym środowisku pracy, a w szczególności na stanowisku Kierownika Projektów w JDS Architects oraz Kuryłowicz & Associates, przyczyniła się bezpośrednio do wzbogacenia jego języka projektowego jak i umiejętności zarządzania projektem w standardach korporacyjnych i BIM.

Współpracowali z nami:

Ludwik Kaizerbrecht
Krystian Kaizerbrecht
Beata Lisiewska

Karol Sabalczyk
Krzysztof Leśniewski
Anna Parada
Sebastian Grochowski
Łukasz Piankowski
Weronika Juszczyk
Natalia Olszewska

PUBLIKACJE: