Przebudowa istniejącego budynku na nową siedzibę Instytutu Solidarności i Męstwa im.Witolda Pileckiego

 

IDEA:
Układ budynku utrzymuje założenie kwartałowej, historycznej zabudowy miasta Warszawy. Determinując powstanie tradycyjnej siatki ulic i placów, kwartał zabudowy stał się substytutem i zarazem odpowiednikiem historycznie ukształtowanego kwartału zabudowy miejskiej, przejmując jego miastotwórcze znaczenie w budowaniu przestrzeni dzisiejszych wnętrz urbanistycznych. Przywrócenie zróżnicowanych form zabudowy kwartałowej pozwala odstąpić od rozpowszechnionej w XX wieku planistycznej doktryny, wywodzącej się z nurtów modernizmu, które dążąc do dekoncentracji struktur miejskich, doprowadziły ostatecznie do utraty istoty pojmowania przestrzeni miasta. Rozbudowa w miejscu istniejącego garażu ma na celu uzupełnienie kwartału i wyeksponowanie jego narożnika. Poszanowanie dla kontekstu pozwala stworzyć przestrzeń przyjazną człowiekowi, szczególnie w kontekście dynamicznie rozwijającej się dzielnicy Woli.

Regularna siatka nowej elewacji zarówno w budynku istniejącym jak i projektowanym wprowadza ład za pomocą proporcji. Uproszczony, geometryczny detal, powtarzalność oraz pionowa artykulacja wyraźnie widoczna jest zarówno w elewacjach jak i samej konstrukcji. Poprzez maksymalne otwarcie przestrzeni parteru oraz usunięcie wtórnych zabudów i podziałów uzyskano otwarte wnętrze, przypominające o symbolice modułowej, ramowej konstrukcji, wzbogaconej dodatkowo ogólnodostępnym zielonym atrium w myśl idei „pocket park”.

Nowoczesne rozwiązanie detalu architektonicznego w postaci obrotowych paneli pozwala na mnogość scenariuszy w strefie styku obiektu z ulicą, tworząc lub ograniczając pomiędzy nimi planowane interakcje. Wykreowanie formy podcienia od strony ulicy Siennej stanowi cenny fragment pierzei, poprzez który uzyskujemy bezpośredni dostęp do budynku. Dzięki temu uzyskujemy również fragment przestrzeni publicznej o walorze edukacyjnym, miejsce w którym przechodzień może się zapoznać z działalnością Instytutu, jego bieżącą ofertą kulturalną. Taki zabieg wydaje się być niezwykle istotny w ciasno ukształtowanym wnętrzu urbanistycznym.

Lokalizacja: Warszawa, Wola, ul.Sienna
Autorzy:
arch. Bartłomiej Zabój
arch. Łukasz Piankowski
stud.arch. Nataliia Makarenko
stud.arch. Filip Murzhak

Instalacje Sanitarne:
mgr inż. Anna Kupczyk

Powierzchnia: 3.400 m2
Projekt: 2020