Projekt ten to readaptacja wnętrz na apartament wysokiego standardu w jednej z kamienic starego miasta Krakowa. Poprzez połączenie dwóch lokali,
stworzono autonomiczną jednostkę mieszkalną składającą się z ergonomicznych przestrzeni. Uwarunkowania konstrukcyjne ścian nośnych kamienicy nakreśliły wydzielenie pomieszczeń na dwie strefy: gościnną – dzienną oraz prywatną – nocną.

Strefa dzienna to przede wszystkim salon z modułem wypoczynku oraz modułem kuchni z jadalnią. Gabaryty pomieszczenia nadają oddechu całemu wnętrzu oraz akcentują rolę tej przestrzeni, jako miejsca wspólnego życia całej rodziny. W obszarze tej strefy znajduje się również pomieszczenie gościnne z zamienną funkcją biurową a także zlokalizowana tuż przy niej mniejsza toaleta. Strefa nocna to cześć prywatna z dwiema sypialniami, dużą łazienką oraz pomieszczeniem technicznym. Wydzielenie tych funkcji z wewnętrznym korytarzem wyznacza wyraźne granice życia prywatnego domowników.

Każda z dwóch części apartamentu posiada przypisane funkcje obsługujące oraz niezależne systemy instalacji wspomagających. Dla obu stref wydzielony jest system klimatyzacji rozbudowanej o funkcję inwertera jako zimowej alternatywy ogrzewania centralnego. Również instalacja oświetlenia jak i nagłośnienia multiroom dla każdej z części mieszkania sterowana jest indywidualnie poprzez panele ścienne, bądź za pomocą aplikacji na urządzeniach mobilnych. Rozbudowany system audio-wizualny zainstalowany jest wewnątrz każdej z sypialni oraz w strefie wypoczynkowej części dziennej. Instalacją dodatkową w mieszkaniu jest centralny odkurzacz, który usprawnia utrzymanie apartamentu idealnym porządku.

Formy wyposażenia wnętrz zaprojektowane i dobrane zostały w myśl harmonii nowoczesnych środków wyrazu wraz z zastaną tożsamością miejsca. Również zastosowane materiały wykończeniowe to selekcja z najwyższej półki jakościowej, skomponowane i wymodelowane razem tak aby oddawać charakter otoczenia w jakim zlokalizowany jest apartament. Wszystkie z wymienionych funkcji to kompozycja elementów wyposażenia tworzących jeden moduł ściśle zaprogramowany do spełniania nadanych mu zadań. Indywidualnie zaprojektowane meble oraz zaprogramowane instalacje sprawiają, że codzienne użytkowanie przestrzeni apartamentu jest proste, a co za tym idzie – wygodne.

Lokalizacja: Kraków, Poland
Powierzchnia: 150 m2
Projekt: 2012-13
Autorzy: Bartłomiej Zabój we współpracy z AE Fusion Studio
Zdjęcia: Bartłomiej Zabój

Presented project is an interior design of a high standard apartment in one of the tenement houses in Cracow’s Old Town. Merging two flats gives a result of an autonomous dwelling built on ergonomic spaces. Construction wall conditions assigned apartment into two zones: the first for guests – daytime and the second private – night time.
The Daytime zone is built on a lounge, dining and kitchen module. Dimensions of the room create space to breath for the whole apartment, emphasizing at the same time the role of this space as a place for a common, daily, family life. In the same area a guest room is located with exchangeable home office functions – and a small bathroom. The Night Time zone, a strictly private area, includes two bedrooms, main bathroom and technical room. Isolating this part of the apartment with the internal corridor marks out privacy boundaries clearly.

Each of the two apartment parts have ascribed functions and independent supportive installation systems. For both of them, there is an air-conditioning system with additional heating function as an alternative and support for a wintertime standard heater system. Also the lightning and sound system is individually controlled by wall panels and mobile applications. In each of the bedrooms and lounge area there is an extended version of the audio-video system installed. An additional feature for a housewife is a central vacuum cleaner that helps to keep the apartment in perfect order.

Interior design equipment was designed and selected in mind of modern expression which gives balance to the existing identity of the place. Finishing materials were also taken from high quality selections, composed and modeled together to express character of the nearby Old Town. Individually designed furniture and programmed installations make everyday usage simple and most importantly – comfortable.

Location: Cracow, Poland
Area: 150 sqm
Date: 2012-13
Design: Bartlomiej Zaboj in cooperation with AE Fusion Studio
Photography: Bartlomiej Zaboj