Podstawowym założeniem projektowym było możliwe łatwe, piesze skomunikowanie całego biurowego kompleksu. Przyjęty przez inwestora budżet oraz główna funkcja biurowa, umożliwiła proste rozwiązanie układu całego Future Parku. Dostosowany układ taśmowy do zastanej działki, umożliwił maksymalne rozłożenie intensywności zabudowy. Zabieg ten umożliwił obniżenie maksymalnej wysokości zabudowy oraz wektorową ciągłość realizacji kolejnych etapów kompleksu.

Na układ każdego z budynków składają się – pionowe rdzenie komunikacyjne, ciągi biurowe oraz funkcje obsługujące. Rdzenie budynku zlokalizowane zostały w sposób zapewniający obiektom optymalne doświetlenie i jednocześnie łatwy dostęp użytkownika z poziomu każdej kondygnacji. Zielone przestrzenie pomiędzy zabudową – będące w pół domkniętymi dziedzińcami naturalnie stają się przestrzenią wspólną i łatwo adaptowalną do firmowych akcji i happeningów. Percepcyjny odbiór projektowanego obiektu ma nawiązywać do charakteru zabudowy mieszkaniowej. Stąd też optyczne zmniejszenie ogromnej kubatury kompleksu odbywa się poprzez wydzielenie dziedzińców, rozrzeźbienie bryły czy wprowadzenie identyfikujących każdy etap – halli wejściowych. Celowym zabiegiem jest również zastosowanie cegły na elewacji, dzięki której tworzy naturalne nawiązanie do historycznej zabudowy industrialnej tego regionu, w jakim znajdują się Gliwice. Elementami przyciągającymi wzrok z poziomu ulicy i dziedzińca są miejsca pracy koncepcyjnej znajdujące się w przestrzeniach otwartych budynku. Sferyczne kapsuły dzielą się na trzy typy: jedno-, sześcio- i dziewięcio-osobowe stanowiska do pracy, wydzielone ze standardowej przestrzeni biurowej. Kapsuły pozwalają na wyciszenie się przy pracy kreatywnej, burzę mózgów w odcięciu od bodźców zewnętrznych.

Kształtowana w ten sposób architektura pozwala stworzyć unikalną atmosferę pracy, zmniejszyć w odbiorze skalę założenia oraz przyzwyczaić użytkownika do utożsamiania się z tak wykreowanym miejscem. Z drugiej strony nowoczesne traktowanie materiałów i minimalistyczne podejście do formy identyfikują obiekt z wizerunkiem firmy, jako nowoczesnej placówki zajmującej się oprogramowaniem, stawiającej jednocześnie na wysoką jakość swoich produktów.

Powierzchnia: 6750m2
Lokalizacja: Strefa ekonomiczna – Gliwice
Zespół: Bartłomiej Zabój / Ludwik Kaizerbrecht
Projekt: 2012

The main goal of the Future Park project was to create a modern, flexible work space which encourages thinking outside the box. The layout of the building consist of a core – providing communication – along which, office space and maintenance areas are located. The core of the building is set on the plot in such a way that optimal illumination of offices is ensured, green spaces are created – semi-closed courtyards. The proposed facility is to be associated with a housing development – which is well suited for fresh thinking.
The optical reduction of volume is archived by separating the courtyards, alerting volume proportions and entrance differentiation. The facade cladding material is also typical of housing. The aesthetic of brick material is well received by people, it also refers to the historical industrial buildings nearby.
The conceptual work areas – a set of spherical capsules – can be seen from the street and courtyard. These work spaces are divided into three types: holding one, six and nine persons. The capsules allow working alone or brainstorming with a team cut off from external stimuli.

Area: 6750sqm
Location: Economy zone – Gliwice
Team: Bartłomiej Zabój / Ludwik Kaizerbrecht
Date: 2012