fbpx Skip to main content

Otrzymaliśmy III nagrodę za projekt Cognitarium we współpracy partnerskiej z INTERURBAN w ramach konkursu SARP Koszalin na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej „Centrum Wiedzy COGNITARIUM” przy ul.Śniadeckich w Koszalinie.

Projekt opracowaliśmy w zespole projektowym:

THEZA Architekci
arch. Bartłomiej Zabój
stud.arch. Natalia Olszewska

INTERURBAN
arch. Łukasz Piankowski
stud.arch. Nataliia Makarenko
stud.arch. Filip Murzhak

Więcej szczegółów o projekcie wkrótce na : https://theza.pl/portfolio/

We have won the IIIrd prize for a Cognitarium project in partnership with INTERURBAN at SARP architectural and urban design competition of „Knowledge Centre – Cognitarium” in Koszalin at Sniadeckich st.

The project was prepared by following team:

THEZA Architekci
arch. Bartłomiej Zaboj
arch.stud. Natalia Olszewska

INTERURBAN
arch. Lukasz Piankowski
arch.stud. Nataliia Makarenko
arch.stud. Filip Murzhak

The more info about this project you’ll find soon at: https://theza.pl/portfolio