III

W KONKURSIE NA KONCEPCJĘ ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNĄ
„CENTRUM WIEDZY COGNITARIUM” PRZY UL. ŚNIADECKICH W KOSZALINIE

Nagrodę przyznano za:
Wykreowanie obiektem istotnego znaku formalnego odpowiadającego wybranej metodzie wpisania budynku w istniejący kontekst kampusu Politechniki Koszalińskiej.
Prostą, elegancką i czytelną formę, odzwierciedlającą istotę podziałów funkcjonalnych o rozwiązaniach materiałowych i technologicznych, które zapewniły dostrzegalnie wysoką jakość wykończenia obiektu.
Klarowną otwartą strukturę obiektu pozwalającą na prawidłowe rozwiązania funkcjonalne o wielkim potencjale fleksybilności.

SARP Koszalin

IDEA:
Teren Politechniki Koszalińskiej stanowi istotny fragment miasta zarówno w kontekście skali urbanistycznej, umiejscowienia ale przede wszystkim z uwagi na funkcję i rolę społeczną jaką odgrywa. Za powszechnie stosowaną praktykę można uznać fakt, iż tego typu kampusy z jednej strony odpowiedzialne są za rozwój naukowy, z drugiej zaś pełnią rolę istotnych ośrodków kulturalnych, miejsc w których powinno tętnić życie publiczne, zarówno dla lokalnej społeczności ale także w znaczeniu poza regionalnym. Między miastem, a Cognitarium pojawia się nowy system informacji wizualnej – wieża zawierająca multifunkcjonalną przestrzeń, która może stać się ciekawą atrakcją w skali całego miasta.

ZNAK W PRZESTRZENI
Projektowany obiekt stanowi wyraźny przekaz, umiejscowienie formy wieży na przecięciu głównych osi kampusu w sposób jednoznaczny ustala punkt ciężkości kompleksu ale również nawiązuje relację z wysokimi budynkami okalającymi główne wejście do uczelni tworząc tym samym rodzaj znaku w przestrzeni. W połączeniu ze znacznym przedpolem wokół projektowanego Cognitarium rozwiązanie to daje możliwość odpowiedniego odbioru samej bryły. Przy założeniu dalszej rozbudowy terenu, wypełnianie kubaturą nie spowoduje zatracenia idei, w ten sposób kolejne wydziały, laboratoria czy zabudowa komercyjna pozostanie dopełnieniem założenia bez deprecjonowania rangi nowego obiektu Cognitarium.

EFEKTYWNY PODZIAŁ
Poprzez czytelne, formalne rozdzielenie funkcji otrzymujemy zestaw wzajemnie powiązanych brył, każda z nich symbolizująca nieco inną działalność ale mimo wszytko odbierana jako wspólna całość. Począwszy od wejścia głównego na osi kompleksu trafiamy do wieży, która stanowi rodzaj zwornika pomiędzy wyższą bryłą biblioteki, a niższą centrum kulturalnego, nad nimi góruje rodzaj przestrzeni wizerunkowej samej placówki – ideabox połączony z działalnością demonstratorium.
Blok biblioteczny zawiera magazyn otwarty, czytelnię oraz pomieszczenia towarzyszące wiodącej funkcji z bezpośrednim dostępem do podpiwniczonego archiwum. Z kolei niższa bryła generuje cały ruch związany z bardziej publicznym charakterem budynku. Poprzez zgrupowanie przestrzeni kawiarni, szkoleń, wystaw czy warsztatów otrzymujemy sprawnie funkcjonujące centrum kulturalne. Układ wzajemnie przesuniętych kubatur pozwala również na dużą elastyczność obiektu w kontekście przyszłej rozbudowy poszczególnych bloków.

PRZEDPOLE
Aby powiązać projektowany obiekt z terenem oraz nadać mu publiczny charakter zaproponowano rodzaj przestrzeni buforowej, która zawiera zróżnicowany program. Począwszy od strefy wejściowej głównej osi, poruszając się wokół budynku odnajdujemy szereg funkcji, możemy tu wyróżnić nasłonecznioną strefę wejściową z kawiarnią w parterze, część rekreacyjno-sportową bliżej obiektu hali widowiskowej czy rodzaj ‘zielonego’ amfiteatru umożliwiającego mniej formalne spotkania lub wypoczynek. Całość została wzbogacona dużą bioróżnorodnością terenu wokół, która w połączeniu z drewnianą elewacją spełnia postulaty zrównoważonego rozwoju jak i stanowi współczesny landmark miasta.

Autorzy: THEZA + Interurban
mgr inż. arch. Bartłomiej Zabój
mgr inż. arch. Łukasz Piankowski
stud.arch. Nataliia Makarenko
stud.arch. Natalia Olszewska
stud.arch. Filip Murzhak

Lokalizacja:
ul.Śniadeckich, Politechnika Koszalińska, Koszalin
Powierzchnia: 6.200 m²
Projekt: 2020