SCHRONISKO PTTK

Szczyt Lubania odgrywa znaczącą rolę na Głównym Szlaku Beskidzkim. Położony niemal w połowie drogi pomiędzy Krościenkiem a Turbaczem, stanowi istotny punkt i będący już teraz miejscem odpoczynku i regeneracji sił, a także funkcjonującą w sezonie letnim bazą namiotową. Istnienie w tym miejscu dwóch schronisk w przeszłości również potwierdza, że powinna być przywrócona funkcją stałej bazy noclegowej.
Przeważającym atutem miejsca jest ilość otwarć widokowych z samego szczytu oraz polany u jego podnóży. Nie bez powodu powstała tam również wieża widokowa pozwalająca na obserwację krajobrazu w każdym możliwym kierunku.

IDEA:
Z uwagi na celowość zachowania tożsamości miejsca oraz charakteru funkcjonowania planowanej funkcji obiektu schroniska, projektowany budynek nawiązuje dialog z lokalną tradycją architektury drewnianej ( Kościół św. Marcina w Grywałdzie czy Chatka GPN na Hali Długiej) poprzez zastosowanie nowych form wyrazu oraz technologie materiałowe.
Forma obiektu zachowuje klasyczny dwuspadowy dach z wysuniętą na ostro kalenicą w charakterze chaty pasterskiej, wpisując się przez to w surowość krajobrazu i szorstkość mikroklimatu który panuje na szczycie. Tak zadaszona bryła zyskuje na dynamice i przykuwa na siebie uwagę w szczególności w miejscach podejść i otwarć widokowych ( szlak od strony Grywałdu oraz Średniego Groniu)

Widoczne zewnętrzne elementy konstrukcji clt pozwalają na szczerość odczytu obiektu wykonanego w całości z drewna, stanowią one również gradację detalu w połączeniu z deskowaniem elewacyjnym ułożonym na monolitycznych elementach ścian osłonowych zewnętrznych.
Budynek schroniska wraz z zapleczem gospodarczym zaplanowany jest jako jeden wspólny obiekt, mieszczący w swej kubaturze wszystkie konieczne pomieszczenia. Decyzja ta pozwala na podporządkowanie wszystkich aktywności wokół siebie, tworząc swoiste funkcjonalne epicentrum. Skutkiem tego jest podporządkowanie i wyznaczenie swoim umiejscowieniem granic pomiędzy aktywnościami związanymi z bazą namiotową od strony północnej, a esencją miejsca jakimi są widoki i ich udostępnienie z poziomu parteru czy tarasu widokowego.

Lokalizacja: Góra Lubań
Autorzy: arch. Bartłomiej Zabój
Powierzchnia: 820 m2
Projekt: 2020