T(H)EZA
Kościół od zawsze był miejscem i źródłem nauki, natomiast jako sam obiekt – znakiem czasu. Dlatego też w kontraście do ortogonalnego i kubicznego charakteru architektury osiedla oraz odmienności i wagi funkcji kościoła, forma projektowanego budynku stworzona została w nurcie bionicznym, używając współczesnych narzędzi do parametryzacji formy. Projekt ustanawia w ten sposób swój manifest duchowy – podkreślając dynamikę, życie, ciągłość, rytm, oraz architektoniczny – jako dorobek nowoczesnej inżynierii i technologii – znak naszych czasów.

IDEA
Łuk, linia, krzywa, to jeden z najstarszych i najistotniejszych elementów wyrazu architektury sakralnej. Z inżynieryjnego punktu widzenia bardzo efektywny, pozwalający na przeniesienie sił i momentów, gwarantując tym samym nienaruszalność i długowieczność konstrukcji. Natomiast ze strony duchowej postrzegany w symbolice chrześcijańskiej jako znak dziejów zbawienia i przymierza. Forma łuku interpretowana może być tak samo istotnie, jako niosąca symbol płomienia, ognia – znak Ducha Świętego.

Lokalizacja: Nowe Żerniki, Wrocław
Autorzy: arch. Bartłomiej Zabój we współpracy z Kuryłowicz & Associates
Powierzchnia: 4650 m2
Projekt: 2016