CEL PROJEKTU

Kościół od zawsze był jako miejsce źródłem nauki, oraz jako obiekt znakiem czasu. Dlatego też w kontraście do ortogonalnego i kubicznego charakteru architektury osiedla oraz odmienności i wagi funkcji kościoła, forma projektowanego budynku wykreowana została w nurcie bionicznym, organicznym bądź parametrycznym. Ustanowiła w ten sposób swój manifest duchowy – podkreślając dynamikę, życie, ciągłość, rytm, oraz architektoniczny – jako dorobek nowoczesnej inżynierii i technologii – znak naszych czasów.

IDEA

Łuk, linia, krzywa, to jeden z najstarszych i najistotniejszych elementów wyrazu architektury sakralnej. Z inżynieryjnego punktu widzenia bardzo efektywny, pozwalający na przeniesienie sił i momentów, gwarantując tym samym nienaruszalność i długowieczność konstrukcji. Natomiast ze strony duchowej postrzegany w symbolice chrześcijańskiej jako znak dziejów zbawienia i przymierza. Forma łuku interpretowana może być tak samo istotnie, jako niosąca symbol płomienia, ognia – znak Ducha Świętego.

Lokalizacja: Nowe Żerniki, Wrocław
Autorzy:  Bartłomiej Zabój we współpracy z Kuryłowicz & Associates
Powierzchnia: 4650 m2
Projekt: 2016