III

W konkursie na koncepcję projektową przebudowy budynku – byłego „Domu Turysty”
przy pl. Starynkiewicza w Warszawie na siedzibę Urzędu Miasta

W pracy proponuje się stworzenie przestronnej strefy wejściowej poprzez otwarcie pomieszczeń położonych w skrzydłach budynku, co jest pomysłem czytelnym i atrakcyjnym przestrzennie.
Uwagę jury zwróciła propozycja stworzenia atrakcyjnego, zielonego dziedzińca.

Miasto Stołeczne Warszawa

IDEA:
TEKTONIKA BUDYNKU
W 1851 roku *Gottfried Semper opublikował pracę „Cztery elementy architektury”, w której to po raz pierwszy w nowoczesnym znaczeniu omówiono zagadnienie tektoniki. Od czasu tego eseju świadomie zaczęto wyodrębniać elementy strukturalne jak również podkreślono ich obecność w stosunku do całego budynku tworząc tym samym nieznaną wcześniej symbolikę. Słownikowa definicja terminu ”tektonika” znaczy nie mniej, nie więcej niż cecha przynależna budynkowi lub ogólnie rozumianej budowli. Termin ten mając zastosowanie w architekturze i sztukach pokrewnych wskazuje nie tylko na strukturalną i materiałową uczciwość, lecz także na poetykę konstrukcji. Panująca obecnie tendencja redukowania architektury do roli scenografi przypomina nieco nazbyt powszechny syndrom opakowywania przestrzeni na wzór towaru.
Przedmiotowy budynek stylistycznie nawiązuje do epoki modernizmu lat 30, jego  uproszczony, geometryczny detal, powtarzalność oraz pionowa artykulacja wyraźnie widoczna jest zarówno w elewacjach jak i samej konstrukcji.
Podstawowym założeniem projektowym modernizacji budynku na cele urzędu miasta stało się wspomniane wyodrębnienie struktury obiektu zachowując przy tym materiałową autentyczność. Nowe elementy wnętrzarskie sufitów oraz mebli nawiązują do stylistyki obiektu podkreślając jego charakterystyczne motywy formalne, z drugiej zaś strony przy wyeksponowaniu istniejących okładzin  wskazują na jakość i rangę obiektu. Poprzez maksymalne otwarcie przestrzeni oraz usunięcie wtórnych zabudów, podziałów uzyskano otwarte wnętrze, przypominające o symbolice powtarzalnej, ramowej, konstrukcji. Z kolei odkrycie istniejących struktur i materiałów powoduje, że owa szczerość budowli jest teraz widoczna. Takie działanie ma szczególne znaczenie w kontekście zabudowy historycznej, w której lata naleciałości i zaniedbań spowodowały często zatracenie pierwotnych ideałów.

*Gottfried Semper – żył w latach 1803-1879, niemecki architekt epoki historyzmu, jeden z najwybitniejszych teoretyków architektury XIX w. Zwracał uwagę na celowość budowli, szczerość materiału i rzetelność rzemiosła.

Lokalizacja: Warszawa
Autorzy: INTERURBAN + THEZA
arch. Łukasz Piankowski, arch. Bartłomiej Zabój, arch. Weronika Juszczyk
Powierzchnia: 12.000 m2
Projekt: 2020
Wizualizacje: Sebastian Grochowski